logo

Assistance

BispolHr Assistance

Koszt usługi wynosił 750 zł. Pierwszą ratę - 450 zł zapłacisz przed wyjazdem, a drugą ratę potrącimy z wynagrodzenia. Jeśli podczas winobrania będziesz liderem grupy ze znajomością języka francuskiego – za assistance zapłacisz tylko - 375 zł.

Transport do pracy
Dodatkowe ubezpieczenie włącznie z ochroną na wypadek Covid-19
Opieka rezydenta, tłumacza przysięgłego oraz przedstawiciela pracodawcy
Całodobowa telefoniczna pomoc pielęgniarki i lekarza pierwszego kontaktu