logo

Jak uzupełnić ankiete do zatrudnienia

Uzupełnienie ankiety zajmuje nie więcej niż 7-10 min. Będziesz potrzebować do jej uzupełnienia kilka informacji, których możesz nie pamiętać: numer dowodu osobistego, nazwa, adres i NIP pracodawcy (os. zatrudnione), adres i NIP uczelni (studenci po 26 roku życia), numer rachunku bankowego. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką – są obowiązkowe. Dokładne uzupełnienie ankiety jest konieczne do tego abyśmy mogli ocenić możliwość zatrudnienia Ciebie na Winobranie 2022. We Francji będziesz tzw. pracownikiem delegowanym i zgodnie z przepisami unijnymi musisz spełnić konieczne do tego warunki. Ankieta ta pozwoli nam również przygotować dla Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty, które trzeba będzie tylko podpisać.

 

DANE PODSTAWOWE

Na początku ankiety uzupełnij swoje dane podstawowe takie jak Imię, Nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego wraz z datą wydania i datą ważności, podaj swój numer telefonu oraz adres e-mailowy. Niektóre dane mogą się już znajdować w naszym systemie i zaciągną się do ankiety automatycznie – sprawdzić ich poprawność. Pamiętaj aby podać numer telefonu oraz adres e-mailowy z których stale korzystasz – większość kwestii związanych z wyjazdem będziemy przekazywać właśnie w ten sposób.

Następnie podaj swój adres zameldowania. Jeśli na stałe mieszkasz gdzieś indziej podaj adres korespondencyjny. Podobnie jak wcześniej cześć danych może się zaciągnąć z naszego systemu. Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, która nie posiada adresów ulic to wpisz jej nazwę w polu ulica. Jeśli nie pamiętasz kodu pocztowego pomocna może się okazać strona poczty polskiej gdzie sprawnie możesz wyszukać kod (kliknij tutaj). Wpisując nazwę ulicy, miejscowości czy kod, nasz system rozwija listę podpowiedzi, możesz wybrać np. nazwę ulicy właśnie z tych podpowiedzi. Nie podajesz adresu zamieszkania więc nie zaznaczaj kwadracika ‘taki sam jak zamieszkania’.

 

RACHUNEK BANKOWY

W dalszej kolejności jest pole do wpisania numeru rachunku bankowego na który zrobimy przelew Twojego wynagrodzenia. Należy podać numer rachunku w formacie IBAN – nazwa banku powinna się pojawić automatycznie (jeśli nie, po prostu wpisz nazwę banku). Podaj również walutę rachunku (PLN lub EUR). Wynagrodzenie najlepiej jest odebrać w EUR (jesli nie posiadasz jeszcze rachunku w euro będziesz mógł go podać później). Podaj także Imię i Nazwisko właściciela konta, jeśli nie jest to Twój rachunek i chcesz aby wynagrodzenie zostało przelane na konto np. rodzica czy współmałżonka. To pole nie jest obowiązkowe.

 

PODLEGANIE POD POLSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kolejna część ankiety dotyczy podlegania po polski system ubezpieczeń społecznych. Masz tutaj do wyboru kilka możliwości, niektóre wymagają wybrania kolejnej możliwości oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania.  

1. bezrobotny – przejdź do pytania dodatkowego nr 1 i wpisz datę od kiedy jesteś zarejestrowana/wy w urzędzie pracy

2. emeryt – wybierz w dodatkowym polu skąd pobierasz emeryturę: ZUS / KRUS / inne (np. MSWiA) – nie ma tutaj dodatkowych pytań

3. zasiłek przedemerytalny – wybierz w dodatkowym polu skąd: ZUS / KRUS / inne (np. MSWiA) – nie ma tutaj dodatkowych pytań

4. rencista - wybierz w dodatkowym polu gdzie: w ZUS / KRUS / inne (np. MSWiA) – nie ma tutaj dodatkowych pytań

5. KRUS – nie ma tutaj dodatkowych pytań

6. zgłoszenie do ubezpieczenia przez współmałżonka – nie ma tutaj dodatkowych pytań

7. student po 26 roku życia – przejdź do pytania dodatkowego nr 2 i wpisz NIP oraz nazwę uczelni

8. student do 26 roku życia – wybierz w dodatkowym polu jedną z możliwości: pobieram rentę rodzinną / jestem zgłoszona/y do ubezpieczenia przez rodziców / jestem zgłoszona/y do ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia.

Następnie:
- jeśli wybrałaś/eś pobieram rentę w dodatkowym polu wybierz skąd ją pobierasz: ZUS / KRUS / inne (np. MSWiA)
- jeśli wybrałaś/eś opcje zgłoszenia przez rodziców wybierz w dodatkowym polu gdzie: w ZUS / KRUS / inne (np. MSWiA)
- jeśli wybrałaś/eś zatrudnienie  w dodatkowym polu wybierz jaką masz umowę – o pracę lub zlecenie i przejdź do pytania dodatkowego nr 5 (w przypadku umowy zlecenie) w którym podaj okres obowiązywania umowy w formacie od … do lub do pytania dodatkowego nr 4 (w przypadku umowy o pracę) w którym podaj na jakim rodzaju urlopu planujesz wyjechać na winobranie: płatnym / bezpłatnym / lub że zwolnisz się przed wyjazdem. W przypadku urlopu podaj iloma dniami dysponujesz (przykład: płatnym, mam 15 dni urlopu).

Na końcu przejdź do pytania dodatkowego nr 3 i podaj rok zakończenia szkoły średniej (przykład: rok zakończenia szkoły średniej - 2020) lub rok złożenia egzaminu dyplomowego (przykład: rok złożenia egzaminu dyplomowego - 2021)

9. zatrudnienie – umowa o pracę – w dodatkowym polu wybierz czy osiągasz minimalne wynagrodzenie 3010 brutto – ok. 2363 netto) a następnie przejdź do pytania dodatkowego nr 4 w którym podaj na jakim rodzaju urlopu planujesz wyjechać na winobranie: płatnym / bezpłatnym / lub że zwolnisz się przed wyjazdem. W przypadku urlopu podaj iloma dniami dysponujesz (przykład: płatnym, mam 15 dni urlopu)

10. zatrudnienie – umowa zlecenie – w dodatkowym polu wybierz czy na podstawie tej umowy podlegasz pod ubezpieczenie chorobowe i jak długo: do 90 dni lub powyżej 90 dni; lub że nie podlegasz pod takie ubezpieczenie a następnie przejdź do pytania dodatkowego nr 5 w którym podaj okres obowiązywania umowy w formacie od … do

11. własna działalność – w dodatkowym polu wybierz czy opłacasz ubezpieczenie chorobowe i jak długo: do 90 dni lub powyżej 90 dni; lub że nie podlegasz pod takie ubezpieczenie a następnie przejdź do pytania dodatkowego nr 6 i podaj wysokość składki odprowadzanej do ZUS. W kolejnym polu wybierz co zrobisz ze swoją działalnością na czasy wyjazdu do Francji: zawiesisz ją / nie zawiesisz 

12. staż - nie ma tutaj dodatkowych pytań

13. nie podlegam po polski system – przejdź do pytania dodatkowego nr 7 i krótko opisz dlaczego

 

INFORMACJE DODATKOWE

W dalszej części zbieramy dodatkowe informację, odpowiedzi na te pytania są obowiązkowe. Odpowiedz czy na miejscu we Francji możesz być kierowcą busa 9-osobowego (za dodatkowe wynagrodzenie) czy możesz pilnować porządku na kempingu (za dodatkowe wynagrodzenie). Jeśli znasz język francuski lub angielski wybierz jak dobrze znasz te języki. Jeśli nie znasz wybierz opcje nie znam. Następnie opisz krótko swoje doświadczenie w pracach w rolnictwie lub wpisz brak, napisz dlaczego chcesz wyjechać do Francji na winobranie i wybierz czy byłaś/byłeś już z nami na winobraniu. Na końcu podaj preferowane stanowisko – zbieracz / osoby noszące kosze (za dodatkowe wynagrodzenie). Uwaga: każdy mężczyzna może być wyznaczony do noszenia koszy niezależnie od preferencji stanowiska. Jeśli posiadasz jakiś stopień niepełnosprawności – wybierz go z listy i uzupełnij o dodatkowe pola. Data przedstawienia orzeczenia – wpisz 01.08.2022. Jeśli nie masz niepełnosprawności pozostaw opcję - brak.  

 

DYSPOZYCYJNOŚĆ

W tej części podaj na jak długo możesz wyjechać: do 15 dni / powyżej 15 dni i jaka jest Twoja dyspozycyjność: pełna w okresie mniej więcej od 15.08 do 25.09 lub ograniczona – od … do … Pozwoli nam to wstępnie przydzielić Ciebie do konkretnej winnicy oferującej prace w wymaganych przez Ciebie datach. Pamiętaj o tym że im krótsza dyspozycyjność tym mniejsza szansa na wyjazd na winobranie. Dyspozycyjność jest jednym z najważniejszych kryteriów doboru.

 

Z KIM CHESZ WYJECHAĆ

Tutaj podaj z kim chcesz wyjechać – w pierwszym polu wpisz Imię i Nazwisko osoby z która chcesz dzielić wspólny pokój a także łóżko. Na wszystkich kempingach mniej więcej 35% pokoi ma łóżka dwuosobowe – w pierwszej kolejności kwaterujemy tam pary bądź małżeństwa. Może się jednak zdarzyć że będziemy musieli do takiego pokoju zakwaterować np. dwie koleżanki.

W drugim polu wpisz Imiona i Nazwiska osób (max 4 osoby) z którymi chcesz dzielić domek i oczywiście pracować w jednej winnicy. Zawsze staramy się spełniać takie prośby (im wcześniej zostaną one zgłoszone tym większa szansa że się uda – jeśli ktoś ze znajomych zgłosi się później, kiedy będą już wstępne listy, i będzie chciał być z Tobą w jednej winnicy to niestety ale będzie musiał czekać na informację od nas czy zwolniło się dla niego miejsce.

Ta część nie jest obowiązkowa.

 

PREFEROWANA WINNICA

Jeśli byłaś/eś już z nami na winobraniu w tej części możesz podać nazwę winnicy w której chcesz pracować. Postaramy się przydzielić Ciebie właśnie do niej. W tym roku mamy też dużo nowych winnic głównie w regionie Sancerre. To pole nie jest obowiązkowe.

 

OSOBA DO KONTAKTU W RAZIE WYPADKU

Obowiązkowo podaj Imię i Nazwisko wraz z numerem telefonu do osoby kontaktowej w razie wypadku. Najlepiej aby osoba ta podczas winobrania przebywała w Polsce.

 

OŚWIADCZENIA

Przedostatnia cześć to wymagane oświadczenia. Ich pełna treść będzie na dokumentach, które dla Ciebie przygotujemy i wyślemy do podpisu. Pierwsze oświadczenie to przebywanie na terenie Polski od dnia 22.07.2022 (30 dni przed delegowaniem do pracy we Francji). Jeśli po tej dacie będziesz przebywać w innym Państwie na urlopie bądź u rodziny to nie ma to znaczenia. Chodzi tu jedynie o pracę za granicą. Ten warunek jest konieczny do spełnienia abyśmy mogli Ciebie zatrudnić i legalnie delegować do pracy we Francji. Co jeśli będziesz pracować po tej dacie za granicą? Zaznaczasz opcje że nie przebywasz w Polsce od dnia 22.07.2022 a my się z Tobą kontaktujemy i wyjaśniamy jak Twoja sytuacja wygląda (przykładowo jeśli pracujesz w Niemczech i jesteś tam oddelegowana/y do pracy przez Polską firmę i np. weźmiesz sobie urlop na czas winobrania – będziemy mogli Ciebie zatrudnić).

Kolejne oświadczenia są tylko dla osób zatrudnionych (na umowie o pracę jak i na umowie zlecenie). Osoby te muszą wpisać nazwę, adres i NIP swojego pracodawcy, daty z umowy: od … do .. / lub informację że umowa jest na czas nieokreślony czy pracodawca z tytułu tej umowy odprowadza / nie odprowadza (wybrać jedną z opcji) wymagane składki ZUS.

 

STAN ZDROWIA

Aby wyjechać na winobranie konieczne jest sprawdzenie stanu Twojego zdrowia. Informacje, które zbieramy w ankiecie zostaną przekazane jedynie do naszej przychodni medycyny pracy, która oceni czy nie masz przeciwskazań medycznych do podjęcia tej pracy. Jeśli nie masz, to zostanie wystawione zaświadczenie o braku przeciwskazań, które jest wymagane przepisami prawa. Podane przez Ciebie informacje są objęte tajemnicą lekarską.

W pierwszym polu odpowiedz na pytanie Czy kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie?lista opcji - możesz wybrać więcej niż jedną opcje. Jeśli żadna z opcji u Ciebie nie wystąpiła wybierz ostatnią pozycję z listy - brak chorób i urazów.

Następnie podaj swój wzrostwagę. Wybierz jak oceniasz swój stan zdrowia i wybierz tak lub nie przy trzech kolejnych pytaniach: o przebytych operacjach, czy jesteś pod opieką poradni specjalistycznejczy przyjmujesz na stałe jakieś leki. Na końcu jest jeszcze dodatkowe pytanie kierowane do kobiet.

 

Jeśli wszystkie wymagane pola zostały dobrze wypełnione - nie będziesz mieć problemu z  przesłaniem ankiety. Kilka technicznych uwag na koniec: podczas uzupełniania ankiety nie klikaj w przeglądarce wstecz bo wszystkie uzupełnione pola trzeba będzie wpisywać ponownie. Nie wypełniaj ankiety podczas robienia czegoś innego – ankieta ma określony czas aktywności. Jeśli mimo wypełniania ankiety zgodnie z powyższą instrukcją masz problemy zadzwoń do nas – pomożemy: 667 589 699 lub 667 924 999 (pn-pt: 10:00 - 16:00).