logo
Wstecz

Organizacja dnia pracy - o czym pamiętać?

Do pracy będziesz jeździć tym samym transportem, którym przyjechałaś/eś z Polski. Wyjazd do pracy będzie w granicach 6:00-6:30 rano, a powrót ok. 17:30-19:00.

Do pracy należy zawsze zabrać: dowód osobisty, butelkę na wodę, gumowce, płaszcz przeciwdeszczowy, buty na zmianę i okrycie głowy.

Ewentualna nieobecność w pracy musi zostać zgłoszona z samego rana u pracodawcy na winnicy oraz sms-em na wskazany numer do osoby odpowiedzialnej za kwestie zatrudnienia. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy lub nieobecność wynikająca z winy pracownika będzie skutkowała pokryciem pełnych kosztów zakwaterowania za ten dzień.

Twoim obowiązkiem jest podpisywanie listy czasu pracy prowadzonej przez winnicę. Dni wolne od pracy są ustalane przez winnicę zgodnie z wymogami prawa francuskiego.

Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu albo innego środka odurzającego, posiadanie narkotyków, niestosowne zachowanie w stosunku do współpracowników, nieefektywne wykonywanie obowiązków pracownika, nieuzasadnione opuszczenie miejsca pracy lub niezgłoszenie się do pracy, nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych i działanie na szkodę dobrego imienia firmy Bis-Pol może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę.

Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) w czasie pracy świadczy o niskim poziomie kultury osobistej.  Służą do tego przerwy w pracy.

Jeśli podczas pracy źle się poczujesz w pierwszej kolejności możesz poprosić o pomoc pracodawcę. Będziesz mieć też do dyspozycji numer do naszej pielęgniarki i lekarza. W razie koniczności zawieziemy Ciebie do szpitala.

W celu lepszej organizacji i sprawnego przekazu informacji będziemy przekazywać wszelkie informacje związane z pobytem we Francji oraz z organizacją pracy za pośrednictwem bramki SMS. Informacje będą wysyłane do Ciebie na numer telefonu, który nam podasz. Będąc już we Francji sprawdzaj regularnie otrzymywane wiadomości.  Po przeczytaniu wiadomości od nas przekaż ją swoim współlokatorom.

Konkurs - OPINIOBRANIE 2023. W tym roku wybieramy najbardziej kreatywną opienie o winobraniu wraz ze zdjęciem. Opinie i zdjęcia należy umieścić w wizytówce naszej firmy na google. Autorzy 5 najbardziej kreatywnych opinii otrzymają darmową usługę Assistance na przyszłoroczne Winobranie.