logo

регламент

РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 

Діючи відповідно до артикулу 8 параграф 1 пункт 1 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг, GRUPA BIS-POL WM sp.z o.o. sp. k., що знаходиться в Ясло, вводить ці правила щодо надання електронних послуг (далі: «Регламент») та зобов’язується їх дотримуватися

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Регламент визначає, зокрема, види та обсяг послуг, які надає GRUPA BIS-POL WM sp.z o.o. sp.k. зі штаб-квартирою в Ясло за допомогою електронних засобів, умови надання відповідних послуг, умови укладання та розірвання договорів про надання компанією GRUPA BIS-POL WM sp.z o.o. sp. k., що знаходиться в Ясло, електронні послуги, а також процедура оскарження.
 2. Визначення термінів, що вживаються в Регламенті:
  1. Закон - закон від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг;
  2. Система телеінформаційна - сукупність взаємодіючих ІТ-пристроїв та програмного забезпечення, що забезпечують обробку та зберігання, а також передачу та отримання даних через телекомунікаційні мережі за допомогою термінального пристрою, відповідного для даного типу мережі, у розумінні телекомунікаційного законодавства.;
  3. Послуги, що надаються в електронному вигляді - послуги, що здійснюються шляхом надсилання та отримання даних через телеінформаційні системи, за індивідуальним запитом Користувача Сервісу послуги, без одночасної присутності сторін, а передача даних здійснюється через мережі загального користування у розумінні законодавства про телекомунікації;
  4. Засоби електронного зв'язку - технічні рішення, включаючи пристрої телеінформатичні та взаємодіючі з ними програмні засоби, що забезпечують індивідуальний дистанційний зв'язок за допомогою передачі даних між системами телеінформатичними, зокрема електронною поштою;
  5. Постачальник послуг – компанія GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp. k. зі штаб-квартирою в Яслі (38-200) на вул. Флоріанській 17/15, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться окружним судом м. Жешува, XII  Господарський Відділ за номером KRS: 0000610934, використовуюча номери: NIP: 6852329478, REGON: 363103470;
  6. Користувач Сервісу – фізична, юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, яка користується Послугою, наданою в електронному вигляді;
  7. Tpay.com – веб-сайт доступний за адресою https://tpay.com, яким керує компанія Krajowy Integrator Płatności S.A. яка базується в Познані (61-894), плац Андерса 3, 17 поверх, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Окружним судом Познані – Нове Місто і Вільда ​​в Познані VIII Відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000412357, використовуюча номери: NIP: 7773061579, REGON: 300878437, про акціонерний капітал 5.494.980,00 злотих сплачено в повному обсязі, надаючи платіжні послуги як вітчизняна платіжна установа на підставі рішення Управління фінансового нагляду Польщі від 4 листопада 2014 року, внесеного до реєстру платіжних послуг за номером nr IP27/2014. Детальні правила здійснення платежів через tpay.com можна знайти в Положенні за посиланням: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/owu.pdf

 

II. ВИДИ ТА ОБСЯГ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. Постачальник послуг надає Користувачам Сервісу наступні послуги за допомогою електронних засобів:
  1. контактна анкета;
  2. платності online.
 2. Послуга контактної форми полягає в безкоштовному наданні Користувачам Сервісу інструменту, який дає змогу зв’язатися з Постачальником послуг, зокрема в частині отримання інформації про пропозицію, наявність та обсяг продуктів і послуг, що надаються Постачальником як частину своєї ділової діяльності, а також попереднє бронювання поїздок.
 3. Сервіс онлайн-платежів полягає в наданні Користувачам Сервісу безкоштовного інструменту, який дозволяє їм здійснювати онлайн-оплату через систему онлайн-платежів tpay.com за продукти та послуги, придбані у Постачальника послуг.

 

III. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИМ ЗАСОБОМ

 

 1. Постачальник послуг надає послуги Користувачам Сервісу в обсязі та на умовах, визначених Правилами та відповідно до загальнозастосовного законодавства.
 2. Користувач Сервісу зобов'язується дотримуватися Положення та загальнозастосовного законодавства.
 3. Використання послуг, що надаються Постачальником послуг електронними засобами, вимагає:
  1. доступу до інтернету;
  2. активної адреси електронної пошти (e-mail);
  3. інтернет-браузера оновленого до останньої версії;
  4. включених файлів cookies в інтернет-брайзері;
  5. включеної обслуги скриптів в інтернет-браузері.
 4. Користувач Сервісу, що використовує послуги, надані Постачальником послуг електронними засобами, визнає, що заборонено:
  1. використання послуг, що надаються Постачальником послуг, у спосіб, що суперечить запланованій меті, суперечить закону та моралі, у тому числі у спосіб, що порушує охоронювані законом інтереси Постачальника послуг або третіх осіб, зокрема в сфера, що охоплює захист особистих прав, авторських прав та іміджу третіх осіб;
  2. надсилання через послуги, що надаються Постачальником послуг, вмісту, що є образливим, суперечить закону чи пристойності, включаючи вміст, який порушує захищені законом інтереси Постачальника послуг або третіх осіб, зокрема щодо захисту особистих прав, авторських прав та іміджу третіх осіб;
  3. використання послуг, що надаються Постачальником послуг, для публікації реклами та будь-якої комерційної інформації, включаючи надсилання небажаної комерційної інформації через послуги, що надаються Постачальником послуг;
  4. здійснення будь-яких дій, які можуть перешкодити або порушити надання послуг Постачальником послуг.
 5. Постачальник послуг залишає за собою право:
  1. відмови у наданні послуг у разі порушення Користувачем Сервісу Положення або положень загальнозастосовного законодавства або вжиття Користувачем Сервісу дій, які утруднюють або перешкоджають наданні послуг Постачальником послуг.
  2. тимчасове або постійне припинення надання Послуг, зокрема через поточні роботи з технічного обслуговування.
 6. Постачальник послуг не несе відповідальності за:
  1. перерви в доступі до послуг, на які поширюються положення Регламенту, внаслідок необхідних технічних та адміністративних заходів;
  2. перервизбої в роботі інтернету;
  3. перерви в доступі до послуг, на які поширюються положення Регламенту, у випадках, викликаних форс-мажорними обставинами;
  4. припинення надання послуг Клієнтам, які порушили Регламент або загальнозастосовні положення законодавства;
  5. збиток, заподіяний третім особам в результаті використання Користувачем Сервісу послуг, наданих Постачальником послуг, у спосіб, що суперечить Правилам та положенням загальнозастосовного законодавства.

 

IV. УМОВИ ЗАКЛЮЧЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
ДОГОВІРІВ НА НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 

 1. Договір про надання електронних послуг у формі контактної форми укладається шляхом правильного заповнення Користувачем Сервісу, тобто вказівки імені, контактних даних, у тому числі на вибір Користувача Сервісу, адреси електронної пошти або номера телефону та зміст запиту, прийняття Користувачем Сервісу Положення та Політики конфіденційності відбувається натискання кнопки „Вишліть повідомлення”.
 2. Договір про надання електронних послуг у формі контактної форми укладається на певний термін та припиняється з моменту надсилання Постачальником послуги відповіді на запит Користувача Сервісу, поданий через контактну форму.
 3. Користувача Сервісу в будь-який час, зокрема до отримання відповіді Постачальника послуг, має право відмовитися від служби контактної форми, надіславши Постачальнику послуг заяву про відмову від служби контактної форми на адресу електронної пошти.: iod@bispol.com.
 4. Постачальник послуг залишає за собою право в будь-який час припинити надання послуги контактної форми, зобов'язуючись негайно видалити всі персональні дані Користувачів Сервісу, зібрані з метою надання відповідної послуги.
 5. Договір про надання електронних послуг у формі онлайн-платежі укладається одним із двох способів:
  1. Натиснувши Користувачем Сервісу на окреме посилання для онлайн-платежів, яке створює Постачальник Послуг, а потім надсилається Користувачу Сервісу на адресу електронної пошти, надану Користувачу Сервісу або
  2. натиснувши Користувачем Сервісу, після введення імені та прізвища, адреси електронної пошти та суми транзакції, у значку «Замовити та оплатити» або в іншому еквіваленті на підсторінці веб-сайту, наданій Постачальником послуг, присвяченій онлайн платежі BISPOLHR.COM,
   в результаті Користувач Сервісу перенаправляється на окрему сторінку з формою tpay.com.
 6. Розірвання договору, зазначеного в абз. 3 вище, відбувається, коли Користувач Сервісу перенаправляється на окрему сторінку з формою tpay.com.

 

V. ПОРЯДОК СКАРГ

 

 1. З усіх питань, пов’язаних із наданням Постачальником послуг послуг, передбачених Регламентом, Користувач Сервісу має право подати скаргу.
 2. Скарга має містити щонайменше:
  1. ім'я та прізвище або назвуКористувача Сервісу;
  2. адресу для листування або адресу електронної пошти Користувача Сервісу;
  3. причина скарги / опис застережень.
 3. Скарги, що не містять даних, зазначених у пунктах вище, розглядатися не будуть.
 4. Скарги надсилаються Постачальнику послуг одним із таких способів:
  1. писемно, на адрксу: вул. Флоріанська 17/15, 38-200 Ясло
  2. електронною поштою, на адресу e-mail: biuro@bispol.com
 5. Постачальник послуг розглядає скарги не пізніше 14 календарних днів з дня їх подання.

 

 

VI. УМОВИ ПЕРЕХІДНІ I КІНЦЕВІ

 

 1. Постачальник послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни до Положення з важливих причин, зокрема внесення змін до законодавства в частині, що впливає на виконання його положень.
 2. Будь-які зміни до Регуляміну будуть доступні Користувачам Сервісу шляхом розміщення на веб-сайті BISPOLHR.COM.
 3. У питаннях, не охоплених цими правилами, застосовуються положення Закону від 23 квітня 1964 р – Цивільний кодекс, Закон від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг та інші положення загальнозастосовного законодавства.
 4. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з Регулямінем між Користувачем Сервісу, який не є споживачем у розумінні Закону від 23 квітня 1964 року– Цивільний кодекс, і Постачальником послуг будуть вирішуватися судом, компетентним за місцем перебування Постачальника послуг.
 5. Детальні правила обробки персональних даних можна знайти в Політиці конфіденційності, що є Додатком 1 до Регуляміну.