logo

Rozliczenie pracy

Twoje rozliczenie pracy (lista płac / pasek płacowy) przygotowuje nasze biuro rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie opiera się o ilość przepracowanych przez Ciebie godzin. Twoje wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tego rozliczenia. Jak będzie ono wyglądać? - wzór znajdziesz poniżej).

Wyliczanie wynagrodzenia nie należy do łatwych kwestii ze względu na obowiązujące przepisy. Nie możesz porównywać swojego wynagrodzenia do innych osób ze swojej grupy bo każdy w inny sposób podlega pod polski system ubezpieczeń społecznych i obowiązują go inne przepisy. Różnice w wynagrodzeniu przy takiej samej ilości przepracowanych godzin mogą być znaczne. Przykładowo, studenci nie muszą opłacać podatku dochodowego, a osoby pracujące, nie muszą mieć potrącanych składek na ubezpieczenia społeczne.

Nasze biuro rachunkowe na prośbę konkretnego pracownika może przedstawić dokładne wyliczenia składek ZUS, NFZ i należnego podatku.

Prosimy o zapoznanie się z przepisami, które mają wpływ na Twoje wynagrodzenie - przykładowo więcej informacji można znaleźć w poniższych linkach (włącznie z przykładowym kalkulatorem wynagrodzeń):
https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/5533738,Wzor-obliczania-pensji-netto-z-brutto-przyklad-kroki-algorytm-kalkulator-brutto-netto.html
https://poradnik.ngo.pl/umowazlecenie
https://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/